Warszawskie szkutnie szkolne
Informacja o projekcie

 

 

„Warszawskie szkutnie szkolne.
Program edukacji ekologicznej i wiślanej”

 

Program realizowany jest przez Fundację Promocji Rekreacji „KIM” dzięki wsparciu finansowemu
z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wezmą w nim udział uczniowie z czterech warszawskich szkół ponadpodstawowych.


Celem projektu jest edukacja związana z Wisłą Warszawską. Chcielibyśmy nawiązać do nadwiślańskich tradycji szkutniczych, przybliżyć uczestnikom historię warszawskiego odcinka Wisły, nadwiślańskie zabytki i przyrodę. Inspiracją do powstania tego projektu była  stocznia kajakowa prowadzona w ramach pisma "Mały przegląd", założonego przez Janusza Korczaka i wydawanego przez dzieci dla dzieci
w latach 20 i 30 XX w.


Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie przeprowadzenie warsztatów szkutniczych.
W każdej ze szkół pod opieką instruktorów młodzież zbuduje kanu oraz dwa pagaje. Wybraliśmy dość prosty model łodzi, który nie wymaga wielodniowych warsztatów, powinien zostać wykonany w czasie trzech sesji warsztatowych. Prace wykończeniowe, które będą wymagały użycia środków chemicznych, ze względów bezpieczeństwa, będą wykonywane przez instruktorów bez udziału młodzieży. Zbudowana łódź będzie bezpłatnie użyczana szkole.

Drugim etapem będą edukacyjne spływy kajakowe warszawskim odcinkiem Wisły, na trasie: Port Czerniakowski – Port Praski – śluza im. Tillingera – Port Żerański. W Porcie Praskim zorganizujemy spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji Rzecznej, co będzie okazją do przekazania wiedzy na temat bezpiecznego zachowania na warszawskiej Wiśle oraz jej brzegach. Młodzieży pod opieką rodziców lub nauczycieli będą towarzyszyć przyrodnicy, ekolodzy i varsavianiści. Podczas spływów uczestnicy zapoznają się z historią Wisły Warszawskiej, mostów, portów, śluzy im. inż. Tillingera. Będą obserwować ptaki – cała dolina Środkowej Wisły jest obszarem o wyjątkowo bogatej awifaunie, a nad Wisłą Warszawską gnieździ się wiele gatunków ptaków, uznanych w całej Europie za zagrożone wyginięciem, np. rybitwa biało czelna, czy mewa pospolita. Przekażemy uczestnikom wiedzę, jak chronić miejsca lęgowe ptaków. Zapoznamy ich ze specyfiką nadwiślańskich lasów łęgowych, które można oglądać w środku Warszawy.

Projekt jest bezpłatny dla uczestników, również szkoła nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych.


Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest przeprowadzenie naboru chętnych – 6-12 osób
(w spływie może wziąć udział 16 osób, w tym liczeni są opiekunowie – rodzice lub nauczyciele). Program może być realizowany np. jako projekt gimnazjalny lub w ramach zajęć pozalekcyjnych.Do realizacji zadania konieczne jest pomieszczenia/zadaszone miejsce o wymiarach co najmniej
3x5 metrów. W razie sprzyjającej pogody warsztaty przeprowadzimy na zewnątrz.


Spływ organizowany jest pod opieką instruktorów kajakarstwa i ratownika WOPR, w asyście łodzi asekurującej. Spływ może zostać zorganizowany również na Kanale Żerańskim.


Uczestnicy warsztatów i spływów zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
 
Dodatkowe informacje: Marcin Chodorowski, tel. 602 399 238 lub Eliza Chodorowska, tel. 606 225 863
 

<< powrót