1% dla Fundacji KIMW 2013 roku, dzięki Państwa wsparciu (darowizna 1%)
na konto Fundacji KIM  wpłynęło 2.281 zł.

Kwotę tę wykorzystaliśmy w formie wkładu własnego na realizację następujących projektów:

 

Szkółka kajakowa KIM dla dorosłych oraz rodziców z dziećmi.Zrealizowaliśmydwa semestry (cztery zajęcia tygodniowo)  na basenie na Inflanckiej. Uczymy technik związanych z bezpiecznym uprawianiem kajakarstwa.

 

Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej dla trzech gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Program został dofinansowany przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W jego ramach zrealizowaliśmy trzy długodystansowe (55 kilometrów) edukacyjne marsze Powstańczymi ścieżkami z Tułowic do Łomianek. Projekt ten został wpisany na listę wydarzeń upamiętniających 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, którym patronował Prezydent RP.

 

Ścieżki biegowe i zajęcia nordic walking w Warszawie. Od kwietnia do października prowadziliśmy regularne bezpłatne zajęcia na  trzech warszawskich ścieżkach biegowych i NW. Projekt współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawy.

 

Dwie edycje programu KiM Team Łomianki – nordic walking dla amatorów i instruktorów, współfinansowanego przez Urząd Miejski w Łomiankach. W ramach projektu prowadziliśmy regularne bezpłatne treningi nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Kilkunastoosobowa reprezentacja KiM Team wzięła udział w zawodach Pucharu Polski w Nordic Walking w Hajnówce we wrześniu 2013 r. Efektem jest 8 medali (dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe) zdobyte przez reprezentację KiM Team w różnych kategoriach wiekowych (30+, 40+, 50+, 60+) na dystansach 5, 10 i 20 km.

 

W poszukiwaniu MOCY – trzydniowa kajakowa wyprawa Wisłą dla osób niepełnosprawnych, podczas której uczestnicy pokonali dystans 100 km. Projekt został zrealizowany ze środków własnych Fundacji oraz dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Centrum Handlowego „Auchan” w Łomiankach.

 

Dzień dziecka w Łomiankach – zajęcia kajakowe dla dzieci i rodziców na basenie, współfinansowane przez Urząd Miejski w Łomiankach.

 

Tata, kajak i ja – trzecia edycja projektu skierowanego do dzieci i ich ojców. W ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Miejski w Łomiankach zorganizowaliśmy bezpłatne zajęcia z bezpiecznego uprawiania kajakarstwa oraz dwudniowy spływ kajakowy Wkrą do do Twierdzy Modlin.

 

Pętla warszawska 2013 – zawody kajakowe na trasie: KS „Spójnia” - Wisła warszawska, Narew, Zalew Zegrzyński, Kanał Żerański- KS „Spójnia”. Dystans 80 km. Projekt zrealizowany ze środków własnych Fundacji.


Dolina Środkowej Wisły
– warsztaty z bezpiecznego uprawiania kajakarstwa oraz bezpłatne spływy kajakowe z Łomianek do Twierdzy Modlin. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Łomiankach.


Śladami warszawskich pisarzy. Integracyjne kajakowe spotkania z twórczością I. Newerlego i K.I. Gałczyńskiego nad Krutynią
, zrealizowany we wrześniu 2013 r. dzięki wsparciu Urzędu m. ST. Warszawy. Osoby niepełnosprawne oraz towarzyszący im wolontariusze pływali Krutynią, odwiedzili Dom Pracy twórczej Igora Newerlego oraz Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, wysłuchali wykładów o pisarzach kajakujących i tworzących na Mazurach.


Ornitologiczne spływy kajakowe warszawskim odcinkiem Wisły
. Program współfinansowany przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, który otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Wyścig kajakowy „7 Mostów” –
zorganizowany w październiku 2013 r. ze środków własnych Fundacji. Zawodnicy pokonali dystans 10 kilometrów Wisłą warszawską.


QAJAQ - historia kajakarstwa grenlandzkiego
– prelekcja połączona z pokazem kajaków grenlandzkich, ubioru i sprzętu myśliwskiego używanego do polowań przez Inuitów. Zajęcia dla warszawskich szkół.

 
Dziękujemy Państwu za wsparcie! Liczymy na pomoc w tym roku.


<< powrót