Wizyta w Stambule



Pobyt Marcina w Stambule był okazją do spotkania z Sevketem, który jest prezesem BODEKA - tureckiego klubu kajakarzy morskich. Rozmawiano m.in. o zasadach współpracy pomiędzy obydwoma klubami kajakowymi. Omówiono również program czerwcowych wprawek na Morzu Czarnym i Morzu Marmara. 


<< powrót