Projekty 2014-2019Wybrane projekty zrealizowane w 2014 r.
1. Warszawskie stocznie kajakowe. Program edukacji wiślanej – projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
2. Stocznia kajakowa nad Krutynią. Warsztaty szkutnicze oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych– projekt uzyskał dofinansowanie PFRON.
3. Śladami warszawskich pisarzy – integracyjne kajakowe spotkania młodzieży gimnazjalnej z twórczością I. Newerlego i K.I. Gałczyńskiego nad Krutynią – projekt dofinansowany przez m.st. Warszawa.
4. Mosty Warszawy – wyścig kajakowy na Wiśle, zorganizowany w październiku 2014 r. – otrzymał na nagrodę w konkursie na animacje, prowadzonym w związku z kampanią „Wisła Warszawa – Ciesz się rzeką!” w ramach projektu „Warszawski Węzeł Wodno – Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) – etap I”.

Wybrane projekty zrealizowane w 2015 r.
1. Warszawskie szkutnie szkolne. Program edukacji ekologicznej i wiślanej – projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
2. Stocznia kajakowa nad Krutynią. Warsztaty szkutnicze oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych– II edycja projektu ponownie uzyskała dofinansowanie PFRON.
3. Vistuliada – I edycja ogólnopolskiego dwutygodniowego spływu kajakowego Doliną Środkowej Wisły.
4. Śladami warszawskich pisarzy – integracyjne kajakowe spotkania młodzieży gimnazjalnej z twórczością I. Newerlego i K.I. Gałczyńskiego nad Krutynią – projekt dofinansowany przez m.st. Warszawa.
5. Dolina Środkowej Wisły. Wyprawy kajakowe dla mieszkańców Łomianek – kolejna edycja projektu, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Wybrane projekty zrealizowane w 2016 r.
1. Kajakiem do Młocin - obejmujący udział w wydarzeniu otwierającym sezon nawigacyjny na Wiśle, organizację spływów kajakowych z przewodnikami po warszawskim odcinku Wisły oraz wyścig kajakowy "Mosty Warszawy", projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
2. Stocznia kajakowa nad Krutynią. Warsztaty szkutnicze oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych– III edycja projektu, uzyskała dofinansowanie PFRON.
3. Vistuliada - II edycja, międzynarodowy spływ Doliną Środkowej Wisły, uzyskał patronaty Burmistrza Sandomierza, Prezydent Warszawy, Prezydenta Płocka, Prezydenta Włocławka.
4. Vistuliada. Przystanek Warszawa - zadanie, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Warszawy na spływ oraz wycieczkę ornitologiczną nad Wisłą, projekt współfinansowało m.st. Warszawa.
5. Kajakowe i piesze wędrówki ornitologiczne - projekt łączący aktywność ruchową z edukacją przyrodniczą na temat Wisły warszawskiej, finansowany przez m.st. Warszawa.

Wybrane projekty zrealizowane w 2017 r.
1. Szkutnia Włocławek – warsztaty szkutnicze dla uczniów Zespoły Szkół Elektrycznych we Włocławku.
Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Gminy Miasto Włocławek.
2. Szkutnia Kozienice – warsztaty szkutnicze dla uczniów Gimnazjum im.J.P. II w Kozienicach, projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kozienice.
3. Szkutnia Płock – warsztaty szkutnicze dla uczniów Zespołu Szkół  Technicznych nr 70 przy ul. płk. Jana Kilińskiego 4 w Płocku oraz harcerze z Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku, projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Płocka.
4. Szkutnia Płock - warsztaty szkutnicze realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Projekt uzyskał dofinansowanie  Urzędu Miasta Włocławek.
5. Szkutnia Świętokrzyska - projekt zrealizowany w Murzynowie nad Wisłą dla uczniów z czterech szkół
z woj. świętokrzyskiego.
6. Kierunek: Wisła - zadanie polegające na organizacji tematycznych spływów kajakowych, spacerów przyrodniczych oraz warsztatów szkutniczych w ramach imprezy otwarcia sezonu letniego na Wiśle - projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
7. Vistuliada. Przystanek Warszawa - organizacja cyklu wydarzeń, obejmujących koncert, wystawę fotograficzną, spływ i spacer przyrodniczy - projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
8. Miejskie ostoje dla dzikich stworzeń - projekt edukacyjny dla uczniów warszawskich szkół - projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
9. Dolina Środkowej Wisły - projekt uzyskał dofinansowanie Gminy Łomianki.
10. III edycja Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Vistuliada” na odcinku blisko 1000 km.
Projekt uzyskał patronaty honorowe większości gospodarzy miast nadwiślańskich.
11. Seniorzy w akcji – projekt regularnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla Gminy Stare Babice.
12. Miejskie ostoje dla dzikich stworzeń – projekt realizowany dla ośmiu szkół warszawskich, podczas którego uczniowie założyli przyszkolne ogrody - projekt uzyskał dofinansowanie m.st. Warszawa.
13. Tata, kajaki ja - projekt uzyskał dofinansowanie Gminy Łomianki.