Wyprawy i inne 

Zostań ptasim deweloperem - budujemy domki lęgowe (2014-03-15 - 2014-03-15)


Członkowie wyprawy:
- Tomasz Mąka (TMa)
- Marcin Chodorowski (MC)
- Eliza Chodorowska
oraz: mieszkańcy Łomianek


Zostań ptasim deweloperem!

Pod takim hasłem zorganizowaliśmy w ostatnią sobotę 15 marca warsztaty z budowy budek lęgowych dla ptaków. Jest to kontynuacja działań Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” w zakresie edukacji przyrodniczej. Od trzech lat regularnie prowadzimy zajęcia z nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Poza tym, że staramy się nauczyć uczestników naszych treningów prawidłowej techniki marszów z kijkami, zwracamy też ich uwagę na piękno i bogactwo przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. W tym celu zapraszamy na nasze zajęcia pracowników Centrum Edukacyjnego KPN, a także odwiedzamy siedzibę KPN w Izabelinie. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również cykl kajakowych spływów ornitologicznych warszawskim odcinkiem Wisły. Dzięki temu sami zaczęliśmy zwracać baczniejszą uwagę na ptaki w naszym sąsiedztwie.

Dlatego zaproponowaliśmy społeczności Łomianek wspólną rodzinną budowę budek lęgowych dla szpaków i sikor. Od pewnego czasu liczebność szpaków spada, co spowodowane jest prawdopodobnie zwalczaniem tych ptaków na południu Europy. Wieszanie szpakówek, czyli skrzynek lęgowych dla tych sympatycznych ptaków może znacznie przyczynić się do wzrostu ich populacji. Sikory natomiast są wyjątkowo wdzięczne do obserwowania, ponieważ nie unikają ludzi nawet w okresie lęgu. Pierwsze lęgi sikor i szpaków odbywają się w drugiej połowie kwietnia, a więc to ostatni dzwonek, aby w już tym roku do naszych budek wprowadzili się lokatorzy. Pracownicy KPN przekonali nas jednak, że warto budować budki nawet przez cały rok. W mroźne zimy mogą one być schronieniem dla ptaków. Trzeba tylko pamiętać o czyszczeniu budek jesienią, aby pozbyć się ektopasożytów.

Naszym zamiarem było nie tylko stworzenie przestrzeni do integracji wspólnoty lokalnej, ale także zaproponowanie zajęć dla rodziców i dzieci. Uczestników warsztatów zaprosiliśmy do ogródka jordanowskiego w Dąbrowie Leśnej. Cześć zgłoszonych osób najwyraźniej odstraszyła kiepska pogoda. Do budowy stanęło siedem rodzin z dziećmi w różnym wieku, od niemowląt w wózkach do nastolatków. W części zajęć wziął udział Burmistrz Łomianek pan Tomasz Dąbrowski ze swoim zastępcą panem Piotrem Rusieckim. Obaj panowie raźno zabrali się do pracy i przygotowali materiał do budowy budek. Po trzech godzinach każda rodzina miała gotową budkę do powieszenia w swoim ogrodzie. Zapraszamy ponownie w sobotę 29 marca.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Łomiankach.


tekst: Eliza Chodorowska
zdjęcia: Joanna Siwiec