Wyprawy i inne 

XI edycja 3xK Wisła 150 km (2013-09-21 - 2013-09-22)


Członkowie wyprawy:
- Wojtek Milewski (WM)
- Tomasz Mąka (TMa)
- Sławomir Biliński
- Sławek Wąsek (SWa)
- Piotr Króliński (PKr)
- Milimetr Bąk (MB)
- Mikołaj Józefowicz (MJ)
- Mariusz Zieliński (Janosik)
- Marek Stępień (Ślimak)
- Marek Mazur (MM)
- Marcin Chodorowski (MC)
- Krzysztof Stańczak (KS)
- Kazik Rabiński (KR)
- Kasia Dąbrowska (KD)
- Jerzy Uklański
- Jerzy Kostecki (Batman)
- Jacek Pawlak (JP)
- Hipolit Wisiewski
- Grzegorz Krowicki (GK)
- Grzegorz Boboli (GBo)
- Artur Michalski (AMi)
- Ania Ostapowicz (AO)
- Agnieszka Uklańska(AU)
oraz: zaproszeni goście: Kinga i Tomasz, Alicja, Ropuch, Grzegorz oraz kandydaci Adam i Tomek


Raz do roku członkowie Grupy Kajakowej KiM zapraszają do swojego grona kajakarki i kajakarzy, którzy utożsamiają się z ideą kajakarstwa uprawianego w ramach Fundacji.   W tym roku, termin XI edycji spływu został ustalony na 21-22 września. Wybór daty nie jest przypadkowy. Uzależniony jest od fazy księżyca. Stało się już tradycją, że ceremonia pasowania kandydatów odbywa się podczas pełni. A tego roku pełnia była niesamowita. Księżyc świecił jak słońce i było jasno jak w dzień. Stąd w tradycji ludowej wrześniowy Księżyc w pełni nazwyany jest Książycem żniwiarzy.
 
W sobotę o świcie w Janowcu nad Wisłą stawiło się 36 kajakarek i kajakarzy, którzy w dwa dni pokonali 150-cio kilometrowy szlak Wisły. Jednak spływ ten nie ma charakteru wyczynu związanego z długodystansowym kajakarstwem. Bardziej chodzi o coroczne spotkanie integracyjne, podczas którego podsumowywany jest mijający sezon. Sezon, który  w KiM-ie trwa cały rok, ale liczony jest od września do września. W kregu przy ognisku prezentowane są zrealizowane projekty Fundacji oraz omawia się krótko i długookresowe plany związane z realizacją kolejnych zadań, wypraw czy spływów. 

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną, która stanowi pamiątkę wspólnie spędzonych chwil  na piachach i wodach Królowej Polskich Rzek.