Wyprawy i inne 

IX spływ "3xK" 150 km Wisł± z Kazimierza do Warszawy (2011-09-17 - 2011-09-18)


Członkowie wyprawy:
- Zygmunt F±fara (ZF)
- Wojtek Chyczewski (WCh)
- Tomasz M±ka (TMa)
- Rafał Klepacz
- Piotr Króliński (PKr)
- Milimetr B±k (MB)
- Mikołaj Józefowicz (MJ)
- Mariusz Zieliński (Janosik)
- Marek Mazur (MM)
- Marcin Chodorowski (MC)
- Leszek Wirski (LW)
- Leszek Cykowski (LC)
- Krzysztof Stańczak (KS)
- Krzysztof Ptasiński (KP)
- Kazik Rabiński (KR)
- Jerzy Piętek
- Artur Michalski (AMi)
- Ania Ostapowicz (AO)
oraz: Kandydaci do grupy KiM


IX edycja długodystansowego spływu kajakowego „3xK”pod patronatem honorowym
Burmistrza Łomianek 
dostarczyła 29 uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Kajakarki i kajakarze bior±cy udział w tej corocznej imprezie mieli do
przepłynięcia w ci±gu dwóch dni 150 kilometrów wspaniałej, dzikiej i
nieprzewidywalnej Wisły. Choć organizatorzy zakładali, że spływ zakończy się
w Łomiankach, to ze względu na bardzo niski stan wody w Wi¶le spływ został
zakończony w Warszawie na terenie go¶cinnego  Międzyszkolnego O¶rodka
Sportowego nr 2.

Jaki był ten spływ? Pod wieloma względami wyj±tkowy. W żadnej z
wcze¶niejszych edycji nie było tak sprzyjaj±cej uczestnikom pogody. Ciepłe
dni i noce, brak północnych wiatrów, które wiej± kajakarzom w twarz, brak
wi¶lanych szkwałów, deszczu i fal - po prostu bajka, leniwy wakacyjny spływ.
A przecież Królowa Polskich Rzek przyzwyczaiła miło¶ników kajakarstwa do
swojego zmiennego oblicza. Każda osoba startuj±ca w 3xK jest przygotowana na
„zaliczenie” na rzece czterech pór roku, a tutaj takie miłe zaskoczenie.

Wspaniał± niespodziank± były mgły poranne, unosz±ce się nad rzek± na odcinku
Janowiec – Kazimierz Dolny. Miło¶nicy fotografii plenerowej byli
usatysfakcjonowani scenografi±. W zwi±zku z tym pierwszy odcinek spływu
został niespiesznie pokonany „na li¶cia”, czyli z ograniczon± ilo¶ci±
poci±gnięć wiosłem. Za Kazimierzem grupa nabrała rozpędu, aby w
Puławach zatrzymać się i przeformować. Utworzone zostały trzy zespoły, które
rozwijały różne prędko¶ci podróżne na Wi¶le. W ten sposób, każdy mógł
znaleĽć dla siebie odpowiednie miejsce i partnerów w podróży po tej
wspaniałej rzece.

Po przewiosłowaniu 75 kilometrów zespół prowadz±cy spływ znalazł urokliw±
wyspę, na której powstało obozowisko. Po zachodzie słońca przy ognisku
rozpoczęły się przygotowania do wspólnej kolacji. Mistrzowie obozowej kuchni
podawali przysmaki z grilla czyli soczyst± marynowan± karkówkę, podawan± w
opieczonej picie z cebul±, imbirem i ogórkami. Gdy wszyscy poczuli się syci
i rozleniwieni, rozpoczęły się opowie¶ci o tegorocznych dużych i małych
wyprawach. Krzysztof „Ptaku” barwnie opowiadał o morskiej wyprawie kajakowej
wokół Rugii, czasami odwołuj±c się do ubiegłorocznej wyprawy na Lofotach.
Marek „Letman” opowiadał o swojej niedawno ukończonej wyprawie po
kanadyjskich rzekach, które pokonywał w kanu wspólnie z grup± Kanadyjczyków.
Były opowie¶ci o Chorwacji, Turcji, Danii, Norwegii. Dominowało kajakarstwo
morskie, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w grupie
KiM.

Gdy skończyły się ciekawe wspomnienia a księżyca blask o¶wietlał obozowisko
rozpoczęła się ceremonia przyjmowania nowych członków do braci kajakarskiej
KiM. Kandydaci, oprócz obowi±zkowego zaliczenia „3xK”, przygotowali
autoprezentację, na podstawie której członkowie grupy podejmowali decyzję o
ich pasowaniu. W tym roku, 10 kandydatów stało się pełnoprawnymi członkami
grupy. W ten sposób KiM tworzy 51 kajakarek i kajakarzy, którzy stanowi±
barwn± grupę uprawiaj±c± różne formy kajakarstwa.

Drugi, zarazem ostatni dzień zaskoczył uczestników słonecznym i bezwietrznym
porankiem. I tak do końca dnia Matka Natura sprzyjała uczestnikom, choć
większo¶ć KiM-owców nie pamiętała aby kiedykolwiek podczas „3xK” Wisła miała tak niski stan wody.

Pierwszy zespół dopłyn±ł do Warszawy po godzinie 16:30 a ostatni członkowie
zespołu trzeciego dobili do pomostu o 18:30.

Kolejne” 3xK” przeszło do historii grupy i rozpoczęło się planowanie
kolejnych jesienno – zimowych spływów, których zwieńczeniem będzie zimowy
trzydniowy „3xK”, którego niew±tpliw± atrakcj± jest zimowa sceneria
oraz trzy biwaki na o¶nieżonych wi¶lanych wyspach.

Na zakończenie Czytelnikom należy się wyja¶nienie co oznacza „3xK”. Nazwę
należy rozwin±ć w sposób następuj±cy: Kazik (lider, współtwórca grupy Kazik
i My) z  KiM-em spływaj± z Kazimierza.


Więcej zdjęć:

Zdjęcia Milimetra


 

Zdjęcia Mikołaja Józefowicza