Instruktor KajakarstwaKurs instruktora kajakarstwa Fundacji KiM jest bezpłatny!
Można go rozpocząć w dowolnym momencie. Wystarczy powiadomić nas, że jest się zainteresowanym udziałem w szkoleniu. Po otrzymaniu e-maila z informacją o przyjęciu w poczet kursantów - rozpoczynacie Państwo  realizację programu. Kandydatkę lub kandydata poprosimy zaliczenie, w okresie do trzech lat, wszystkich poniżej opisanych etapów:  


Etap I (obycie z kajakiem):
udokumentowanie przepłynięcia kajakiem minimum 1000 km. Może to być odznaka PTTK, książeczka z poświadczonymi udziałami w spływach lub rejestracja tras zrobiona z wykorzystaniem jednego z bezpłatnych programów treningowych, np. endomondo;

Etap II (technika): zaliczony 5-ty poziom PSKK w kajaku 1-osobowym i kanu. Przy braku 5-go stopnia zaliczenie można uzyskać, m.in. w KiM we współpracy z instruktorami z zaprzyjaźnionych klubów kajakowych. Podajemy link do opisu wymagań na poszczególne stopnie PSKK  Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowej (PSKK);

Etap III (umiejętności dydaktyczne):

- poprowadzić minimum dwa treningi kajakowe organizowane na basenie i wodach otwartych. Zaliczenie to można uzyskać, m.in. w ramach zajęć prowadzonych w Szkółce Kajakowej KiM; 

- poprowadzić minimum jeden trening z umiejętności pływania kanu. Zaliczenie to można uzyskać, m.in. w ramach warsztatów z klasycznego solowego pływania kanu organizowanych przez KiM.
Osoby posiadające uprawnienia instruktorskie lub trenerskie zostaną poproszone o poprowadzenie tylko jednego treningu;

- poprowadzić wykładu na temat związany z uprawianiem kajakarstwa. Proponowane zagadnienia zostaną przedstawione w formie listy tematów opracowanych przez KiM. 

Etap IV (bezpieczeństwo):
posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy (wymóg przy 4-5 PSKK) lub wziąć udział w kursie organizowanym przez KiM we współpracy z GOPR lub innymi służbami ratowniczymi - warian, w którym uczestnik programu zalicza 4 PSKK w KiM-ie).

Etap V (bezpieczeństwo):
wziąć udział w szkoleniu z ratownictwa na rzekach górskich. Zaliczenie to można uzyskać, m.in. podczas szkolenia organizowanego przez KiM we współpracy z Komisją Ratownictwa na Rzekach Górskich GOPR.

Etap VI (doświadczenie) :
wziąć udział w minimum dwóch spływach organizowanych przez KiM. Chodzi o 2 - 3 dniowy zimowy spływ Wisłą oraz jesienny dwudniowy spływ 3xK 150 km z Kazimierza Dolnego do Warszawy.

Etap VII (doświadczenie / wytrzymałość): wystartować w planowanym  na 2013 rok wyścigu "Pętla Warszawska – KiM 100 km" ewentualnie w innym wyścigu na podobnym dystansie - lista rekomendowanych imprez przygotowana przez KiM;

Etap VIII (doświadczenie / dydaktyka): KiM zorganizuje imprezy, podczas których zainteresowani będą mieli możliwość zweryfikowania swoich umiejętności związanych z funkcją komandora spływu.

Etap IX (zaliczenie programu): podpisanie przez minimum dwóch instruktorów KiM ewentualnie jednego instruktora KiM i ekspertów zewnętrznych (rekomendowanych przez KiM) karty umiejętności instruktorskich.


Etap X:  
wręczenia licencji instruktora kajakowego Fundacji KiM


Uwaga istotna dla kandydatów. Choć program jest bezpłatny to uczestnicy powinni być przygotowani na pokrycie kosztów zewnętrznych związanych z realizacją wyżej wymienionych etapów np. ewentualna składka na organizację kursu pierwszej pomocy, składka na szkolenie z ratownictwa, partycypacją w kosztach wspólnych wyjazdów na spływy, ect.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania e-maila na adres [email protected] z dopiskiem
Instruktor kajakarstwa Fundacji KiM.