Cele Fundacji  • organizowanie lub finansowanie kursĂłw i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczegĂłlnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie spotkań, pokazĂłw, seminariĂłw i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej;
  • organizowanie lub finansowanie wypraw i obozĂłw promujących rĂłżne formy aktywności fizycznej;
  • organizowanie lub finansowanie imprez szkoleniowych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących osoby i środowiska;
  • udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środkĂłw trwałych i wyposażenia do realizacji celĂłw Fundacji;
  • finansowanie udziału osĂłb fizycznych w wyprawach, obozach i imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi to do realizacji celĂłw Fundacji;
  • organizowanie lub finansowanie wytyczania nowych szlakĂłw do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczegĂłlnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportĂłw wodnych i nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie rewitalizacji szlakĂłw do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczegĂłlnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportĂłw wodnych oraz nordic walking;
  • organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczegĂłlnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportĂłw wodnych oraz nordic walking;