Fundacja KiMDziałania Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” skupiają się na promocji rekreacji ruchowej, ze szczegĂłlnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem ze wszystkim zainteresowanymi organizując szkĂłłkę kajakową, wprawki i spływy kajakowe, wyprawy morskie, treningi i rajdy nordic walking. Nasze spływy i rajdy mają charakter szkoleniowy, edukacyjny i turystyczny. Działamy na rzecz edukacji z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Kultywujemy tradycje szkutnicze, organizując warsztaty z budowy kajakĂłw i canoe. Pracujemy z osobami w rĂłżnymi wieku. Znaczna część naszych działań ma charakter integracyjny lub dedykowana jest osobom niepełnosprawnym.


Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajĂłw i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:
- działania w sferze wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej ze szczegĂłlnym uwzględnieniem wszystkich form kajakarstwa,
- działania w sferze uzależnień i profilaktyki,
- działania w sferze osĂłb niepełnosprawnych,
- działania w sferze polityki społecznej i pomocy społecznej,
- działania w sferze ochrony środowiska,
- działania organizatorskie w zakresie celĂłw fundacji,
- działania w sferze turystyki,
- działania w sferze udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa przedmedycznego i ratownictwa wodnego
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dĂłb kultury i dziedzictwa narodowego,
- działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność wspomagającą rozwĂłj wspĂłlnot i społeczności lokalnych.

 

Fundacja organizuje:
- warsztaty szkutnicze z budowy kajakĂłw i kanadyjek,
- tematyczne spływy kajakowe o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i turystycznym,
- treningi oraz rajdy nordic walking,
- szkĂłłkę kajakową dla dorosłych i rodzicĂłw z dziećmi,
- zawody kajakowe,
- zajęcia dla szkĂłł poświęcone historii kajakarstwa,
- projekty interdyscyplinarne łączące rekreację ruchową z promocją kultury i dziedzictwa narodowego,
- projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym.