Fundacja KiMDziałania Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” skupiają się na promocji rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem ze wszystkim zainteresowanymi organizując szkółkę kajakową, wprawki i spływy kajakowe, wyprawy morskie, treningi i rajdy nordic walking. Nasze spływy i rajdy mają charakter szkoleniowy, edukacyjny i turystyczny. Działamy na rzecz edukacji z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Kultywujemy tradycje szkutnicze, organizując warsztaty z budowy kajaków i canoe. Pracujemy z osobami w różnymi wieku. Znaczna część naszych działań ma charakter integracyjny lub dedykowana jest osobom niepełnosprawnym.


Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:
- działania w sferze wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich form kajakarstwa,
- działania w sferze uzależnień i profilaktyki,
- działania w sferze osób niepełnosprawnych,
- działania w sferze polityki społecznej i pomocy społecznej,
- działania w sferze ochrony środowiska,
- działania organizatorskie w zakresie celów fundacji,
- działania w sferze turystyki,
- działania w sferze udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa przedmedycznego i ratownictwa wodnego
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego,
- działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Fundacja organizuje:
- warsztaty szkutnicze z budowy kajaków i kanadyjek,
- tematyczne spływy kajakowe o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i turystycznym,
- treningi oraz rajdy nordic walking,
- szkółkę kajakową dla dorosłych i rodziców z dziećmi,
- zawody kajakowe,
- zajęcia dla szkół poświęcone historii kajakarstwa,
- projekty interdyscyplinarne łączące rekreację ruchową z promocją kultury i dziedzictwa narodowego,
- projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym.