Regulamin 

Regulamin Szkółki Kajakowej KiM
 
1.    Szkółka kajakowa KiM jest imprezą non-profit (zwrot kosztów organizacji treningów), otwartą o charakterze szkoleniowo-rekreacyjnym.
2.    Organizator szkółki (Fundacja Promocji Rekreacji KiM) zapewnia uczestnikom karnety na basen, sprzęt kajakarski oraz profesjonalne treningi, których celem jest zapoznanie uczestników z technikami podnoszącymi bezpieczeństwo podczas uprawiania rekreacyjnego kajakarstwa nizinnego i morskiego. Po zakończeniu semestru każdy z uczestników otrzyma legitymację uczestnika szkółki KiM.
3.    Trening razem z rozgrzewką trwa 60 minut. Ilość treningów zostanie określona na początku każdego z semestrów.
4.    Aby brać udział w zajęciach wymagany jest dobry stan zdrowia, Uczestnicy treningów powinni złożyć oświadczenie, w którym deklarują dobry stan zdrowia – bez przeciwwskazań do wykonywania kajakarskich ćwiczeń na basenie.
5.    Instruktorzy nie mają uprawnień do sprawdzania czy uczestnicy szkółki potrafią pływać wpław.
6.    Do udziału w zajęciach nie jest potrzebne wcześniejsze kajakarskie doświadczenie.
7.    Jeśli w treningach biorą udział osoby niepełnoletnie to zawsze powinny być pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Wymagane jest oświadczenie pisemne rodziców lub opiekunów dziecka.
8.    Udział w zajęciach pod wpływem środków wpływających na zachowania psychofizyczne jest zabroniony.
9.    Uczestnicy szkółki są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących treningi.
10.  Instruktor prowadzący zajęcia może wykluczyć z dalszego uczestnictwa w szkółce osoby, które nie będą przestrzegały tego regulaminu.
11.  W przypadku gdy instruktor prowadzący zajęcie nie będzie mógł być obecny na zajęciach – trening zostanie poprowadzony przez wskazanego zastępcę.
12.  Instruktorzy prowadzący treningi mają obowiązek zwracać uwagę na poprawność wykonywanych przez uczestników ćwiczeń, tak aby każda osoba odniosła sukces w miarę swoich możliwości.
 
 

                                                                                                                               Marcin Chodorowski

                                                                                                                               Instruktor prowadzący

                                                                                                                               Szkółkę Kajakową KiM